Responsive Web Design คืออะไร

Responsive Web Design คือ เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายชนิดที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการปรับย่อขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น Desktop PC, Labtop, Ipad, Mobile เป็นต้น